Eesti Politsei Naisühenduse (EPN) juhatus


Angelyca Vaerand (Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur)

Clara Guralnik
(Politsei- ja
Piirivalveameti arendusosakond)

Riin Parmas

 
Heli Laasik (Politsei- ja Piirivalveameti siseauditibüroo)


Marina Paddar (Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuur)Merche Laul
Sirje Sarapu (Politsei- ja Piirivalveameti arendusosakond) 


Juhatuse kontakt:   

Eesti Politsei Naisühendus
Pärnu mnt 139
11317 TALLINN

E-post: Eesti.Politsei.Naisyhendus (at) eesti.ee

tel: 614 9134

 

SIRJE SARAPU – Eesti Politsei Naisühenduse esinaine

Alustasin oma teenistust vormikandjana - piirivalvurina 1998. aastal. Minu esimene teenistuskoht oli Tallinna Reisisadamas passikontrolörina, seejärel Kopli piiripunktis ning edasi suundusin Tallinna kordonisse, kus täitsin korrapidaja kohustusi.

2009. aastal jätkasin teenistust Põhja Piirivalvepiirkonna staabis avalike suhete valdkonnas ning kui 01.01.2010 loodi Politsei- ja Piirivalveamet, siis hakkasin tegelema Põhja prefektuuri piirivalvebüroos rahvusvahelise suhtlusega. Alates 01.10.2014 töötan  Politsei- ja Piirivalveameti arendusosakonnas.

Olen lõpetanud Sisekaitseakadeemia  piirivalve õppesuunal. Pikka aega olen kuulunud Põhja - Eesti Piirivalvurite ja Allohvitseride Kogu juhatusse.

Eesti Politsei Naisühenduse liikmeks astusin 2010. aastal, teadmata veel, kas leian koha selles organisatsioonis ja  milline saab olema minu roll. Samas ei teadnud ma ka seda, kas ja mida  suudan ise selle ühenduse jaoks anda.

Asjad aga võtsid ootamatult kiire pöörde. 2010. aasta suvehakul moodustati Eesti Politsei Naisühenduse Põhja-Eesti osakond, mille juhatajaks mind valiti. Juhtisin seda osakonda kaks aastat ja me kasvasime tubliks meeskonnaks.

Alates 2012. aasta kevadest kuulun Eesti Politsei Naisühenduse juhatusse ja olen valitud Eesti Politsei Naisühenduse esinaiseks.

Suures organisatsioonis on üksi väga raske midagi saavutada, head mõtted ja teod sünnivad ikka meeskonnatööna.

Loodan, et meie kõik, ühise sõbraliku meeskonnana, oleme valmis koos  pingutama suurepärase tulemuse nimel!

Voog. Tee ise koduleht!
EST ENG RUS