Eesti politsei asutati 12. novembril 1918. a. Esimene naine asus politseiteenistusse tööle kriminaalpolitseinikuna 1929. aastal.

1998. a. viidi läbi ankeetküsitlus, et saada teada töötajate arvamust politseis töötavate naiste ühenduse loomise kohta.

2001. a moodustus huvigrupp naispolitseinikest, kes leidsid, et politseis töötavatel naistel on ühiseid huve ja tunnetasid vajadust oma ühenduse järele.

24.-25. novembril 2003. a. Tallinnas toimunud konverentsil asutasid 59 naispolitseinikku ja naisametnikku mittetulundusühingu Eesti Politsei Naisühenduse (EPN), mille patrooniks nõustus asuma proua Ingrid Rüütel.

EPN on Politsei- ja Piirivalveametis ning Sisekaitseakadeemias töötavate aktiivsete naiste võrgustik. EPNi kuulumine annab tavapärasest rohkem võimalusi üksteisega kogemuste jagamiseks ja ühistegevusteks.


Eesti naispolitseiametnikud erinevates politsei naisvõrgustikes (Malle Kuldma diplomitöö 2005)

Mis on Eesti Politsei Naisühendus? Tutvustav artikkel Politseilehes (detsember 2009)

EPN. Tutvustav artikkel Sisekaitseakadeemia ajalehes VERBIS AUT RE (mai 2011, lk 2)

Voog. Tee ise koduleht!
EST ENG RUS