Eesti Politsei Naisühendus ning  Politsei- ja Piirivalveameti kaplanid koostöös korraldasid 2012 aasta novembri keskpaigast kuni 14. detsembrini traditsioonilise kampaania „ Aita toetada meie organisatsiooni suurperesid!“ Samuti toimus detsembris suurperede toetuseks heategevuslik käsitöö oksjon.

Kogutud raha kingiti jõuludeks Politsei- ja Piirivalveametis töötavate ametnike peredele, kus kasvab viis või rohkem alla 18-aastast last. Üle asutuse kogunes paljulapseliste perede toetuseks peaaegu 800 eurot, mis on enam kui 2011. aastal.

Eesti Politsei Naisühenduse esinaine Sirje Sarapu ja Politsei- ja Piirivalveameti peakaplan Jaan Jaani tänavad kõiki raha ja  käsitöö annetajaid, samuti kolleege, kes aitasid korjandust ja oksjonit läbi viia!