EPN üldkoosolek toimub 26. mail Keilas. Lisaks majandusaasta aruande kinnitamisele ja selle aasta tegevuskavast ülevaate andmisel valitakse korraliselt uus juhatus.

Päeva teisel poolel toimub Keila kirikus pidulik Eesti Politsei Naisühenduse lipu sisseõnnistamise tseremoonia
ja Eesti naisele pühendatud altari 10-nda aastapäeva tähistamine.