Eesti Politsei Naisühendusel (EPN) täitub tänavu 15. tegevusaastat

 Eesti Politsei Naisühendus ja Sotsiaalkindlustusamet korraldataval sellel puhul konverentsi oma liikmetele ja kutsutud koostööpartneritele mis toimub 07- 08.12.2018.

 Konverents on teemal: „Laste huvid ja kohtlemine menetluses“,  ja ettekande teevad mitmed oma ala spetsialistid ja koostööpartnerid.

 EPN tunnustab oma aastapäeval ka isikuid, kes on panustanud EPN tegevustesse ja arengusse, Lydia teenetekuju ja tänukirjadega.

Tervitustega EPN juhatus