LIIKMEKS ASTUMINE

EPNi liikmed on tegevliikmed, toetajaliikmed ja auliikmed.

Tegevliikmeks võivad astuda politseiasutuses, Kaitsepolitseiametis ja sisekaitselises rakenduskõrgkoolis töötavad naised, kes soovivad osaleda EPNi tegevuses ja tunnustavad EPNi põhikirja.

Toetajaliikmeks võivad astuda politseiasutuses, Kaitsepolitseiametis ja sisekaitselises rakenduskõrgkoolis töötavad naised ja mehed, kes toetavad EPNi eesmärke ja tunnustavad EPNi põhikirja.

EPNi auliikme nimetuse võib anda EPNi liikmele tema eriliste teenete eest EPNi tegevuses, samuti isikule, kes ei ole EPNi liige, kuid kes on oluliselt oma tegevusega EPNi toetanud.

Liikmeks astumiseks tuleb esitada juhatusele avaldus - täida siin või saada allkirjastatud avaldus juhatusele.  Liikmepileti väljastamiseks palume juurde esitada ka foto.Tegevliikmete liikmemaks on 16 eurot aastas. Sisseastumismaksu ei ole.

Liikmemaks tuleb tasuda hiljemalt kalendriaasta lõpuks, soovituslikult üldkoosoleku toimumise ajaks. Ühenduse arveldusarve on Swedbank 221024754069. Ülekandmisel märkida ees- ja perekonnanimi ning aasta, mille eest tasutakse. 


Voog. Tee ise koduleht!
EST ENG RUS